Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

Participatie

Zorg anders organiseren, een zorginnovatie invoeren, een nieuw pand in gebruik nemen. Zomaar een paar voorbeelden van vraagstukken die kunnen spelen binnen een zorgorganisatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland is de partij die met de organisatie én met de inbreng van de eindgebruiker (patiënten, cliënten en inwoners) deze vraagstukken aanpakt. Wij zetten hiervoor verschillende werkvormen in, die aansluiten bij de doelgroep zodat zij zo goed mogelijk hun input kunnen meegeven.

 

Wij helpen je vooruit
Cliënt- of patiëntparticipatie

Participatie houdt in dat je actief meedoet. Meedoen in de samenleving. Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen op een manier die past, hoe het leven ook loopt. Voor ons staan de mogelijkheden, behoeften en wensen van mensen op het gebied van zorg en welzijn centraal. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. Wij zijn hierin de verbindende schakel. We helpen verschillende partijen om participatie vorm te geven. Hier zetten we verschillende methoden voor in.

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze projectleiders.

Gabie Conradi

Projectleider, Projectteam

“Waar heb ik invloed? “Op mijn vierkante centimeter!” De training “wereldvrede” komt na “omgaan met teleurstellingen.” Geen poespas! “What you see is what you get”.”
Wat wij voor jou kunnen doen Gastlessen

Van een ervaringsdeskundige horen hoe het nu écht werkt in de praktijk. Onze ervaringsdeskundigen vertellen in gastlessen over de impact van hun aandoening of beperking op het dagelijks leven. Ook delen ze ervaringen op het gebied van zorg en welzijn in Nederland. Omdat je het uit eerste hand hoort, komen onderwerpen die eerder theoretisch waren écht tot leven.

We hebben een uitgebreid netwerk van ervaringsdeskundigen die graag gastlessen verzorgen. Doordat we hen persoonlijk kennen, weten we heel specifiek hoe ze theoretische kennis kunnen verrijken met hun ervaringsverhaal. Zo kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen en staat er altijd de juiste ervaringsdeskundige voor de groep. Onze ervaringsdeskundigen geven onder andere gastlessen aan leerlingen en studenten op middelbare en hogescholen en universiteiten, aan beleidsambtenaren van gemeenten en zorgverleners binnen zorginstellingen.

Adviesvangers

Jeugdparticipatie vraagt een actieve betrokkenheid van jeugd bij zaken die anders door volwassenen worden geregeld, bijvoorbeeld door het openbaar bestuur. Veel gemeenten en organisaties hebben jeugdparticipatie als beleidsdoel geformuleerd. Wij helpen dit vorm te geven. Eén van de manieren om jeugdparticipatie vorm te geven zijn onze Adviesvangers.

In de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant rondom Eindhoven is een groep betrokken jongeren actief betrokken bij het regionale beleid van deze gemeenten. Gemeenten kunnen hun vraag neerleggen bij de jongeren, die vervolgens input ophalen uit hun eigen omgeving. Als begeleider van de adviespool nemen we de taak op ons om de jongeren te ondersteunen en begeleiden bij hun activiteiten voor de regio Zuidoost-Brabant. Samen met hen geven we vorm aan een overzichtelijk en gestructureerd participatieproces en de organisatie van leuke én effectvolle participatie-activiteiten. Om de jongeren zich verder te laten ontwikkelen of ontplooien, organiseren we passende trainingen om hun inzet beter te laten verlopen. We verzorgen deze trainingen vanuit Academie Zorgbelang.

Wat wij voor jou kunnen doen Onderzoek

We stellen de juiste vragen om de juiste informatie op te halen. De vraag achter de vraag ontdekken is ons doel. Om te achterhalen waar de doelgroep écht behoefte aan heeft, doen we onderzoek via verschillende methodieken. Via ons Zorgbelang Panel kunnen we gerichte vragen stellen aan zo’n 1.100 betrokken burgers in Brabant en Zeeland. We organiseren en faciliteren onder andere spiegelgesprekken en focusgroepen. Door de diepgang op te zoeken in gesprekken halen we de juiste informatie op die nodig is om écht aan te sluiten bij de behoefte van de doelgroep.

Signaleren

Wij zijn de peilstok in de samenleving. Wij horen wat er speelt. Broedplaats Zorg is hier een voorbeeld van. Inwoners van Brabant en Zeeland denken mee over maatschappelijke opgaven in de regio. Zo halen we signalen op waarmee we zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan onze klanten en samenwerkingspartners.

Altijd op maat

Het vormgeven van participatie kan op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de doelgroep of van de vraag van de opdrachtgever. Dit maakt dat we eerst met jou kijken wat er nodig is. Vervolgens kijken we welke van onze diensten en methodieken aansluiten bij de vraag of dat we een nieuwe dienst met elkaar kunnen ontwerpen. Onze ervaring leert dat we samen altijd tot een oplossing op maat komen.

We hebben al veel mooie projecten gedaan

Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Hoe we dat doen lees je hier.

Meer projecten

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.