Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

De partner voor participatie in zorg en welzijn

Zorgbelang Brabant|Zeeland is van oudsher belangenbehartiger in de zorg. Jarenlang hielpen we patiënten om hun stem te laten horen. Zo leerden we dat je mensen pas echt kunt bijstaan als je eerst goed luistert. Als je de juiste vragen stelt. En de vraag achter de vraag ontdekt. Want dan hoor je de échte behoefte.

Inmiddels zijn wij meer dan belangenbehartiger voor patiënten. Wij adviseren, denken mee en werken uitvoerend samen met organisaties en gemeenten. We zorgen ervoor dat inwoners, cliënten en patiënten gehoord en gezien worden. Wij luisteren naar álle inwoners van Brabant en Zeeland en geven hen een stem.

Waar mogen we met je over meedenken?
Projecten Onze visie op participatie

Er is steeds meer aandacht voor de mening en de stem van inwoners, cliënten en patiënten. En dat is goed. Het bevestigt onze visie op de maatschappij, écht horen werkt. We vinden het belangrijk dat de inwoner gehoord wordt, maar vooral ook dat de organisaties en gemeenten ervaren waarom het noodzakelijk en nuttig is om naar hen te luisteren. Inwoners verrijken plannen vanuit een nieuw perspectief, geven nieuwe ideeën en bieden de mogelijkheid om te leren van hun ervaringen. Wanneer er geluisterd wordt naar inwoners, verhoogt de kans dat het plan dat je maakt slaagt. Het levert maatwerk op en draagt bij aan draagvlak en begrip.

Onze ervaringen

Zorgbelang Brabant|Zeeland is werkzaam in alle regio’s van Brabant en Zeeland. Door de diverse (participatie)projecten en opdrachten die wij uitvoeren, is de kennis en ervaring inmiddels omvangrijk. Van grootschalige projecten zoals het Burgerberaad en Inwonerakkoord Zorg Zeeland, tot kleinere regionale opdrachten, zoals het opzetten van een advies- of cliëntenraad. De aanpak die wij gebruiken is afgestemd op de opdracht, doelgroep en doelstelling. Wij leveren bij ieder project maatwerk.

Inwonerparticipatie Zeeuwse Zorg Coalitie

In de provincie Zeeland is Zorgbelang actief als Projectteam Inwonerparticipatie. In opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie adviseren we de partners van de coalitie over het betrekken van inwoners bij de Zeeuwse samenwerking rondom zorg en welzijn. Naast de adviserende rol hebben wij ook een uitvoerende rol. Zo organiseerden we in 2023 het Burgerberaad Zorg Zeeland met als uitkomst een uitgebreid Inwonerakkoord dat onderdeel is van het Regioplan Zeeland, en bieden wij nu ondersteuning aan de Klankbordgroep Zorg Zeeland.

De klankbordgroep is een groep van 25 betrokken inwoners met als voornaamste taak: het toetsen van de voortgang en uitvoering van het Inwonerakkoord. De projectgroep faciliteert gesprekken tussen gemeenten en zorgorganisaties met de Klankbordgroep Zorg Zeeland en zorgt ervoor dat inwonerparticipatie wordt opgenomen in de projecten en plannen die in het Regioplan beschreven staan.

Participatie voor Regioplannen Brabant

In alle Brabantse regio’s heeft Zorgbelang de participatie van inwoners, cliënten en burgerinitiatieven georganiseerd om de stem van deze groepen te laten horen. Deze vorm van participatie legt de basis voor de regioplannen in Brabant, die in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden gemaakt.

Participatie onderdeel maken van de organisatie

Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft meer te bieden op het gebied van participatie en co-creatie. De mogelijkheden zijn divers, en worden altijd aangepast op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Waarbij vanzelfsprekend altijd het belang van de inwoner, cliënt of patiënt voorop staat. Meer weten? Kijk eens op onze projectenpagina en lees er meer over.

Wij denken graag met je mee

Op zoek naar en manier om participatie binnen uw organisatie of gemeente een plaats te bieden? Wij denken graag vrijblijvend mee of stellen een advies op voor een op-maat-gemaakte oplossing! Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Versterken sociaal ondernemen in gemeente Meijerijstad

Gemeente Meierijstad wil sociaal ondernemerschap stimuleren. Hierbij ligt de focus op ondernemers die zich richten op inclusie arbeidsparticipatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland is ingeschakeld voor het in kaart brengen van de huidige sociaal ondernemers en hun wensen & behoeften. Hier zijn we op dit moment druk mee bezig!

Meer over dit project
Stichting Zorgen om Zorg Waalwijk

Zorgen om Zorg Waalwijk (ZoZW) is een non-profit organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van goede zorg in en voor Waalwijk en omstreken. Projectleider Lieke Hesemans ondersteunt het bestuur met het vaststellen van de identiteit van de stichting en het opzetten van een werkplan.

Meer over dit project

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.