Klachtenfunctionaris nodig? | Zorgbelang Brabant|Zeeland
Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Dienst

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van Zorgbelang Brabant|Zeeland ondersteunt wanneer een cliënt een klacht indient over jouw organisatie of een van de medewerkers. De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol tussen de zorgverlener en de cliënt. Hij of zij werkt mee aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen deze twee partijen om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Omdat onze klachtenfunctionaris niet in dienst is bij jouw organisatie, is hij of zij onafhankelijk en onpartijdig.
De onafhankelijke klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris werkt in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Het doel van deze wet is: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Zorginstellingen en zzp-ers zijn verplicht een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen voor hun cliënten.

Een onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris bemiddelt op effectieve wijze bij klachten tussen zorgverlener en cliënt. Hij draagt bij aan het herstel van de relatie en het vertrouwen. Door in gesprek te gaan zonder oordeel zorgt de klachtenfunctionaris voor openheid en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De inzet van een klachtenfunctionaris leidt in veel gevallen tot een oplossing en voorkomt daarmee verdere escalatie. Als de cliënt toch een formele klachtenprocedure start, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris de cliënt hierbij. De klachtenfunctionaris bewaakt de afhandeling van de klacht gedurende het hele proces.

Meer weten over wat de klachtenfunctionaris voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionarissen.
Daphne Snijders

Klachtenfunctionaris

“Een klacht is een gratis advies voor kwaliteitsverbetering.”
Effectieve bemiddeling

De onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Zorgbelang Brabant|Zeeland dragen bij aan effectieve bemiddeling en klachtafhandeling tussen de zorgverlener en de cliënt. Wij werken vanuit brede kennis over de zorg en het perspectief van de zorggebruikers. Cliënt voelen zich bij ons gezien en gehoord. Onze klachtenfunctionarissen hebben jarenlange ervaring in het adviseren, bemiddelen en ondersteunen bij vragen en klachten over de zorg. We werken vanuit de overtuiging dat een goede klachtenafhandeling bijdraagt aan de verbetering van de zorg. Je kunt vertrouwen op onze onafhankelijkheid.

Concreet betekent dit, dat:

· wij geen oordeel hebben over wie er gelijk heeft of niet;
· wij altijd objectieve informatie geven;
· wij de cliënt ondersteuning verlenen, bijvoorbeeld bij het formuleren van vragen of klachten in woord en geschrift, maar dat de cliënt zelf regie over zijn/haar eigen traject blijft voeren;
· wij de privacy van de cliënt te allen tijde respecteren en bijvoorbeeld geen informatie uitwisselen met de zorgverlener zonder de toestemming van de cliënt;
· wij niet op de stoel van de zorgverlener gaan zitten.

Medewerkers

Ook medewerkers mogen contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Dit kan zijn om advies in te winnen of te overleggen over wat te doen als het contact met een cliënt moeizaam verloopt.

Kwaliteit van zorg verbeteren

Voor jou als zorgverlener kan Zorgbelang de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris invullen bij een klacht of geschil met een cliënt. Wij bieden deze dienst op structurele of ad-hoc basis. Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan effectieve bemiddeling en klachtafhandeling. Zo werken wij met jou samen aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen jou en jouw cliënt en wordt verdere escalatie voorkomen. Wij helpen de kwaliteit van jouw zorgverlening te verbeteren.

Klachtenregeling

Een goede klachtenregeling helpt je jouw zorgverlening te verbeteren. Zorgbelang adviseert bij het opstellen van een klachtenreglement en het inrichten van het klachtenproces binnen je organisatie. Wij kennen de wettelijke eisen waaraan het klachtenreglement moet voldoen en zijn goed ingevoerd in de verschillende modelovereenkomsten, als basis voor een klachtenreglement. Ook kun je jouw klachtenregeling ter goedkeuring aan ons voorleggen. Zorgbelang Brabant|Zeeland vervult hierin de rol van vertegenwoordiger van patiënten en cliënten.

We hebben al veel mooie projecten gedaan

Wij werken graag samen met jou aan een mensgerichte maatschappij. Hoe we dat doen lees je hier.

Meer projecten

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.