Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Diensten

Wat kunnen we voor je doen?

Voor al onze diensten geldt dat we starten met vragen, daarna inzetten op verbeteren en samen met jou de situatie vooruithelpen. Zowel op organisatieniveau als voor individuele mensen. Al onze diensten worden uitgevoerd door professionele medewerkers.

Bekijk al onze diensten
écht
horen
werkt.
Header image
Header image
Participatie

Zorg anders organiseren, een zorginnovatie invoeren, een nieuw pand in gebruik nemen. Zomaar een paar voorbeelden van vraagstukken die kunnen spelen binnen een zorgorganisatie. Zorgbelang Brabant|Zeeland is de partij die met de organisatie én met de inbreng van de eindgebruiker (patiënten, cliënten en inwoners) deze vraagstukken aanpakt. Wij zetten hiervoor verschillende werkvormen in, die aansluiten bij de doelgroep zodat zij zo goed mogelijk hun input kunnen meegeven.

Lees meer
Header image
Oprichten en ondersteunen cliëntenraden

Hoe zorg je ervoor dat de zorg die de organisatie biedt, aansluit op de behoeften van patiënten of cliënten? De cliëntenraad speelt daarin een belangrijke rol. Door hen in een vroeg stadium te betrekken bij plannen wordt het beleid of de geleverde zorg verrijkt met hun input. Zorgbelang Brabant|Zeeland helpt bij het oprichten van een cliëntenraad en biedt ook scholing en structurele ondersteuning zodat de cliëntenraad zijn taak zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Lees meer
Header image
Klachtenfunctionaris zorg

De klachtenfunctionaris van Zorgbelang Brabant|Zeeland ondersteunt wanneer een cliënt een klacht indient over jouw organisatie of een van de medewerkers. De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol tussen de zorgverlener en de cliënt. Hij of zij werkt mee aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen deze twee partijen om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Omdat onze klachtenfunctionaris niet in dienst is bij jouw organisatie, is hij of zij onafhankelijk en onpartijdig.

Header image
Vertrouwenspersoon zorg

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant|Zeeland is er voor cliënten en voor medewerkers. Bijvoorbeeld wanneer cliënten de zorg niet als prettig en goed ervaren. Of als medewerkers zich (tijdelijk) niet veilig of prettig voelen op hun werkplek. De vertrouwenspersoon gaat met de betrokken personen in gesprek en kijkt of een oplossing mogelijk is. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft advies of ondersteuning bij vragen, onvrede of klachten. Van cliënten over de zorg of bijvoorbeeld in het geval van een botsing of wrijving tussen medewerkers als onafhankelijke derde partij.

Header image
Onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk ondersteunen bij hun vragen rondom zorg, participatie en zelfredzaamheid. Wij helpen om deze onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de gemeente goed te organiseren. Dit doen wij zowel op het vlak van beleidsontwikkeling als in de uitvoering van deze onafhankelijke cliëntondersteuning. Onze cliëntondersteuners Wmo werken daarin samen met de cliëntondersteuners Wlz die bij ons werken.

Header image
Maatschappelijke impact

We geven je handvatten om jouw unieke meerwaarde in kaart te brengen en deze ook goed te kunnen laten zien aan anderen. Wij gaan samen met jou op zoek naar wat werkt voor jouw specifieke situatie of project en doelgroep. Met deze informatie helpen wij je om focus aan te brengen om een positief effect te realiseren.

Header image
Vooruit helpen

We ondersteunen en begeleiden op tijdelijke of meer structurele basis organisaties die actief zijn binnen zorg en welzijn. Dit doen wij met een mensgerichte aanpak. Wij bepalen samen met jou hoe we onze samenwerking invullen, zodat wij kunnen zorgen voor verbetering zowel aan de kant van de eindgebruiker (patiënt, cliënt en inwoner), als aan de kant van professionals en organisaties.