Deze website is niet geoptimaliseerd voor gebruik in Internet Explorer (IE)
Zorgbelang Brabant | Zeeland

Burgerberaad Zorg Zeeland

Om een brede en representatieve groep van Zeeuwse inwoners te kunnen bereiken is het Burgerberaad Zorg Zeeland gestart. Zorgbelang Brabant|Zeeland was uitvoerder van dit project en zag toe op een onafhankelijke organisatie van het burgerberaad. En dat was een succes!

Bekijk hier de evaluatie van het burgerberaad

Hoe organiseren we samen de zorg in Zeeland?

De vraag die centraal stond tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland is; Hoe organiseren we samen de zorg in Zeeland? 10.000 gelote inwoners uit alle 13 gemeenten van Zeeland ontvingen een uitnodiging voor deelname aan het Burgerberaad Zorg Zeeland. Uit de meer dan 750 aanmeldingen werden 300 inwoners geloot. Hierbij is gekeken naar gekeken naar leeftijd, woonplaats, opleiding en niet-westerse achtergrond. Zodat de 300 inwoners die aan het Burgerberaad Zorg Zeeland meedoen net zo verschillend en gelijk zijn als alle 400.000 inwoners van Zeeland bij elkaar.

Inwonerraad

Na een aantal intensieve maanden, vond op 3 juni 2023 de laatste bijeenkomst plaats: de Inwonerraad. Op deze dag presenteerden 150 deelnemers, verdeeld over 19 Inwonersgroepen, de voorstellen rondom hun onderwerp. Alle voorstellen met 50% of meer stemmen staan in het Inwonerakkoord. Van de 136 voorstellen behaalde 85 voorstellen een meerderheid van de stemmen. Eén van de voorstellen is van de Inwonergroep Jongeren: ‘Er komt een Jongerenraad Zorg als project bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. De Jongerenraad participeert actief’. De Inwonergroep Beschikbaarheid stelt o.a. voor: ‘Gemeenten moeten meer budget beschikbaar maken om buurtteams op te zetten’. Het Inwonerakkoord is op 3 juni 2023 door de deelnemers van het Burgerberaad ter uitvoering overhandigd aan de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Bekijk hier de evaluatie van het burgerberaad

écht
horen
werkt.

De volgende stap

Na het burgerberaad is de Klankbordgroep Zorg Zeeland opgericht, een groep van 25 betrokken inwoners. De voornaamste taak van de klankbordgroep is het toetsen van de voortgang en uitvoering van het Inwonerakkoord. Nu de transformatiegelden zijn toegekend, kan de klankbordgroep in 2024 hiermee verder. De klankbordgroep gaat in gesprek met programmamanagers en projectleiders en toetst of de voorstellen van inwoners zijn of worden opgenomen in de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Daarnaast is de klankbordgroep sparringpartner voor zorgorganisaties en gemeenten.

Online platform Denk Mee Zorg Zeeland

Op www.denkmeezorgzeeland.nl kunnen alle inwoners van Zeeland online op de hoogte blijven, meedenken en meepraten. Dit platform versterkt de activiteiten van inwonerparticipatie. Ook is het dé plaats waar alle inwoners van Zeeland en de partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie op een gelijkwaardige manier samenwerken. Door actief te zijn op het platform blijft iedereen betrokken en heeft iedereen invloed op de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg. Meld je aan voor de nieuwsbrief en doe mee!

Ook een burgerberaad?

Wil je zelf meer doen met inwonerparticipatie, meer informatie over het Burgerberaad Zorg Zeeland of denk je er over na om zelf  een burgerberaad op te starten? Bekijk hier het vragenuurtje over het burgerberaad terug!

Neem contact op met Hanneke Griffioen, projectleider Inwonerparticipatie (Brabant en Zeeland). Mail naar hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl of  info@denkmeezorgzeeland.nl. Wij denken graag met je mee!

Hanneke Griffioen

Projectleider, Projectteam

“Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarin informeren we je over onze projecten, diensten en samenwerkingen.